วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 14:42 น.

การศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ MOU ทางวิชาการระดับชาติ ยกระดับการศึกษาไทย

วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562, 16.03 น.

ราชมงคลสุวรรณภูมิ MOU ทางวิชาการระดับชาติ ยกระดับการศึกษาไทย

ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ First S-Curve และ New S-Curve เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  ณ BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY และ SHANDONG POLYTECHNIC สาธารณรัฐประชาชนจีน

หน้าแรก » การศึกษา