วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 13:30 น.

การศึกษา

รร.วัดเขากลาย สพป.นศ.2 เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 11.58 น.

รร.วัดเขากลาย สพป.นศ.2 เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด

 

 

โรงเรียนวัดเขากลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครศรีธรรมราช เขต 2 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 นำโดย ด.ต.นิวัชชัย ขาวนิ่ม และ ส.ต.ท.ณัฐดนัย เออแสง ในการให้ความรู้กับนักเรียนที่สอดแทรกทั้งสาระและความบันเทิง สร้างความรู้และความประทับใจแก่นักเรียนเป็นอย่างมาก

 

นางรัตนา ทรงทอง ผอ.รร.วัดเขากลาย กล่าวว่า การสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับนักเรียนซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวเด็ก ดังนั้นการให้ความรู้โดยครูเพียงทางเดียว อาจไม่น่าสนใจเท่าหน่วยงานตำรวจที่ปฏิบัติจริง และการที่นักเรียนได้รับความรู้ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน เฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือ นักเรียน เพื่อนนักเรียน ให้พ้นภัยจากยาเสพติด สามารถก้าวข้ามปัญหาสู่เส้นทางที่ปลอดภัย มีทักษะชีวิตในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ สำเร็จและเตรียมสู่เป้าหมายของชีวิตที่สดใส สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

 

(email  ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com , bat_mamsao@yahoo.com)

 

หน้าแรก » การศึกษา