วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 12:38 น.

การศึกษา

สพม.เขต 31 เตรียมแนะแนวอาชีพนร.ยากจน

วันจันทร์ ที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 17.24 น.

สพม.เขต 31 เตรียมแนะแนวอาชีพนร.ยากจน

 

นายไพศาล  ประทุมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปี 2563 บูรณาการร่วมกับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายปัญญา  ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

(email  ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com , bat_mamsao@yahoo.com)

หน้าแรก » การศึกษา