วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 05:44 น.

การศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี"มจร" จับมือร.ร.มัธยมศึกษาพื้นที่นครปฐม มอบทุนเรียนต่อป.ตรี

วันจันทร์ ที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 20.37 น.

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม ริเริ่มโครงการ 1 โรงเรียน 1 ทุนการศึกษา เปิดโอกาสให้โรงเรียนคัดเลือกเด็กดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้ารับทุนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร เป็นโครงการที่ได้รับความเมตตาจากพระเทพศาสนาภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแล้ว 4 แห่ง