วันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 06:27 น.

การศึกษา

ม.รามฯ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันอังคาร ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 06.48 น.

ม.รามฯ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

 

 

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธาน ในพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ ตั้งแต่พุทธศักราช 2489 ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช 2559 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมและทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” อีกทั้งทรงพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการ หยาดพระเสโทอันเกิดจากที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชน เปรียบเสมือนหยาดน้ำทิพย์ที่ชะโลมผืนแผ่นดินและจิตใจของผสกนิกรให้ได้รับความร่มเย็น ตลอดทุกคราวที่บ้านเมืองประสบความทุกข์ยากจากวิกฤตภัยต่างๆ พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานแนวทางเพื่อคลี่คลายขจัดปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดี นำความผาสุกมาสู่ประเทศ และอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า

 

 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4 พันโครงการล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้พสกนิกรชาวไทยสามารถดำเนินชีวิตด้วยความผาสุก มั่นคงในทุกสถานการณ์ของบ้านเมือง เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการทำหน้าที่บนหลักการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาบูรณาการ นับเป็นแนวทางสำคัญที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เสมอมา

 แม้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่โครงการตามพระราชดำริน้อยใหญ่ยังคงผลิดอกออกผลและให้ความร่มเย็น พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ ยังคงเปรียบประดุจดั่งแสงสว่างที่คอยชี้นำแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ปวงผสกนิกร และจะยังคงสถิตในดวงใจของเหล่าปวงชนชาวไทยตลอดมา

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี  จะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน สนองพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบไป

 

จากนั้น ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีม.ร. นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป บริเวณหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเปิดโรงทานมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และของว่างจากคณะ สำนัก และหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยกว่า 30 ร้าน โอกาสนี้ อธิการบดี ม.ร. ได้ร่วมผัดไทยไฮโซ เพื่อแจกให้กับผู้ร่วมงานด้วย

 

(email  ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com , bat_mamsao@yahoo.com)

 

หน้าแรก » การศึกษา