วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 15:50 น.

การศึกษา

สพม.19 คัดเลือกสถานศึกษาสีขาว

วันพุธ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 18.08 น.

สพม.19 คัดเลือกสถานศึกษาสีขาว

 

นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน นักศึกษา ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จึงได้จัดการประเมินคัดเลือกโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในระดับเงิน ทอง และเพชร ขึ้นตามลำดับ

 

(email  ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com , bat_mamsao@yahoo.com)

 
 

หน้าแรก » การศึกษา