วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 17:45 น.

การศึกษา

ครบรอบ 34 ปี ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ

วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 08.36 น.
ครบรอบ 34 ปี ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
 
 
ศ.นพ. ภิรมย์  กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการฯ ครบรอบ 34 ปี ณ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา