วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 05:59 น.

การศึกษา

สพม.เขต 31 คัดกรองบุคลากร

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563, 16.42 น.
สพม.เขต 31 คัดกรองบุคลากร
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จัดจุดคัดกรองข้าราชการ  บุคลากร  และประชาชนทั่วไปที่เข้า-ออก สพม.31 ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นำทีมโดย ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.31 ณ ประตูทางเข้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com