วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 05:52 น.

การศึกษา

นศ.ฟู้ดเทค ม.รังสิต กวาดรางวัลเวที “Food Innopolis Innovation Contest 2020”

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563, 11.12 น.
นศ.ฟู้ดเทค ม.รังสิต กวาดรางวัลเวที “Food Innopolis Innovation Contest 2020”
 
ผลิตภัณฑ์ขนมทานเล่น “บก บก บาร์” ผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลความเป็นไปได้สูงสุดเชิงธุรกิจ ประเภท Local Ingredient จากเวที “Food Innopolis Innovation Contest 2019/20”
 
นางสาวกฤษณา หางนาค นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทนเพื่อนๆ เล่าว่า พวกเราส่งผลงานเข้าประกวดในเวที “Food Innopolis Innovation Contest 2019/20” ซึ่งแบ่งหัวข้อการส่งผลงานเข้าประกวดเป็น 2 หัวข้อ คือ 1. Future Protein Innovation (โปรตีนทางเลือก)  และ 2. Local Ingredient (วัตถุดิบพื้นถิ่น) โดยเราส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ  Local ingredient โดยนำ กระบก พืชพื้นถิ่นของภาคอีสานพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า กระบกมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  ประกอบไปด้วยไขมันดีที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองและบำรุงหัวใจ รูปร่างของกระบกจะคล้ายอัลมอนด์สไลด์ แต่รสชาติจะออกมันเหมือนแมคคาเดเมีย ซึ่งหลังจากที่เราได้วัตถุดิบแล้วจึงทำแบบสำรวจความต้อการของผู้บริโภคว่าอยากรับประทานผลิตภัณฑ์ใดจากกระบก เช่น ผงโรยข้าว คุกกี้  สเปรด นมกระบก และขนมทานเล่น ผลโหวตออกมาเป็นขนมทานเล่น เราจึงพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมทานเล่น “บก บก บาร์”
 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นวิชาเรียนของคณะเทคโนโลยีอาหารอยู่แล้ว ซึ่งการที่เราส่งผลงานเข้าประกวดจะทำให้เราได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม Workshop ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ ต่างสถาบัน มีโค้ชคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจในอนาคต การคำนวณต้นทุน การทำการตลาด แนะนำวิธีการนำเสนอ ฯลฯ หลังจากนั้นให้เรากลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ วันประกวดจึงนำผลงานไปจัดแสดงโดยเปิดให้ผู้ที่สนใจ นักธุรกิจ เข้ามาชมและชิมผลิตภัณฑ์ นำเสนอผงลานบนเวทีให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งทีมของเราได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Local Ingredient และรางวัลความเป็นไปได้สูงสุดเชิงธุรกิจ จากโครงการประกวด “Food Innopolis Innovation Contest 2019/20”
 
“การส่งผลงานเข้าประกวดถือเป็นความท้าทายและเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเรา ผลิตภัณฑ์จากโรงงานต้นแบบของคณะเทคโนโลยีอาหาร สู่การประกวดในเวทีระดับชาติ พวกเราภาคภูมิใจมากๆ ที่สามารถนำกระบก พืชพื้นถิ่นที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักมาทำเป็นขนมทานเล่นให้คนรู้จักมากขึ้น ซึ่งภายในงานทั้งคณะกรรมการและผู้ร่วมงานที่ได้ชิมผลิตภัณฑ์ของเราต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “อร่อย” แค่นี้พวกเราก็ดีใจมากๆ แล้ว ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้พวกเราเป็นอย่างมาก เราสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้มาใช้ได้จริงในเรื่องเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต”
 
เทคโนโลยีอาหาร เป็นวิชาชีพที่มีประโยชน์และเป็นความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศของเรามีอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ที่ผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งไปขายยังต่างประเทศ เพราะอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของการดำรงชีวิต เพราะฉะนั้นสาขานี้จึงเป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก
 
เจ้าของผลงาน
 
นางสาวโรสมาเรีย ฮูลูสา นางสาวนางสาวลลิตา แซ่เหยา นางสาวกฤษณา หางนาค นางสาวกุลธิดา เกษศิริ และนางสาวนัสรีญย์ ซาเฮะเด็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต