วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:53 น.

การศึกษา

มจธ.มอบแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์ ให้ชุมชน

วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563, 13.02 น.

มจธ.มอบแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์  ให้ชุมชน

 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งมอบแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์ 70% ผลิตโดยมดอาสา ให้กับประธานชุมชนหัวป่า ประธานชุมชนวัดลูกวัว และประธานชุมชนแก้วขำทับ ซึ่งเป็น  3 ชุมชนที่อยู่รอบ มจธ. บางขุนเทียน เพื่อใช้ในชุมชนในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมไปถึงเชื้อโรคต่างๆ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการให้ความรู้ความเข้าใจวิธีการป้องกันตนเอง และวิธีทำความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะ
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา