วันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 07:46 น.

การศึกษา

ปิดเทอมเพิ่มทักษะประสบการณ์อยู่ที่บ้านไปกับ สสวท.

วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563, 18.11 น.
ปิดเทอมเพิ่มทักษะประสบการณ์อยู่ที่บ้านไปกับ สสวท.
 
 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) ชวนน้องๆ เพิ่มพูนความรู้ออนไลน์ช่วงปิดเทอมนี้กับ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เที่ยวไป เรียนไปกับ สสวท. https://fieldtrip.ipst.ac.th/ พบกับแหล่งเรียนรู้หลากหลายที่นักเรียนจะได้เพิ่มทักษะ ประสบการณ์พร้อมทั้งความเพลิดเพลินโดยไม่ต้องเดินทาง เพราะการทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้แตกต่างจากในห้องเรียน ได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น การทำงานเป็นกลุ่ม การแก้ปัญหา การสังเกตและอื่น ๆ  ในช่วงปิดเทอมที่นักเรียนอยู่กับบ้านนี้  มาเพิ่มพูนความรู้และทักษะประสบการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์กันแบบสบายๆ ที่ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เที่ยวไป เรียนไปกับ สสวท. https://fieldtrip.ipst.ac.th/
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา