วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:17 น.

การศึกษา

อักษร เอ็ดดูเคชั่น ลงนาม สช.พันธมิตรด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์

วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 10.22 น.
อักษร เอ็ดดูเคชั่น  ลงนาม สช.พันธมิตรด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์
 
 
นายสมเกียรติ ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการสายงานวิชาการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  และ ดร. อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)   ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ตามปกติ ทั้งนี้ อักษร ได้นำดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ “Aksorn On-Learn” เพื่อให้บริการกับครูและนักเรียนในช่วงวิกฤตดังกล่าว โดยในงานมีผู้บริหารจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน 15 องค์กรเข้าร่วมลงนามเป็นพันธมิตรด้วย ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.)
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา