วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 14:19 น.

การศึกษา

สสวท. ชวนดาวน์โหลดฟรีคู่มือครูเตรียมพร้อมสอนก่อนเปิดเทอม

วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 18.21 น.

สสวท. ชวนดาวน์โหลดฟรีคู่มือครูเตรียมพร้อมสอนก่อนเปิดเทอม     

 
                 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ชวนคุณครูดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูเตรียมสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พพ.ศ. 2560) คลิกได้ที่เว็บไซต์ คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ https://www.scimath.org/ebooks
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา