วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 09:11 น.

การศึกษา

ม.มหาสารคาม หว่านพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 ในแปลงสาธิต

วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 07.38 น.


ม.มหาสารคาม หว่านพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 ในแปลงสาธิต

 

 

ย่างเข้าฤดูฝน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) จัดกิจกรรมหว่านข้าว ณ โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยมี รศ. ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณสมบัติทนแล้งได้ดี เมล็ดข้าวสารใส หุงต้ม อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม ทนต่อสภาพดินเปรี้ยว และดินเค็ม ในแปลงสาธิต พื้นที่ 4.5 ไร่

รศ. ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล  กล่าวว่า  โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน อยู่บนเนื้อที่ 15 ไร่  มีแปลงเกษตรสาธิต สำหรับนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษาเรียนรู้ผลผลิตปลอดสารพิษ  และหวังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แบ่งพื้นที่ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ดังนี้ ส่วนที่ 1 (พื้นที่ 30%) ได้ขุดสระน้ำ เพื่อเลี้ยงปลา พืชน้ำ และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ซึ่งบริเวณขอบสระ จะดำเนินการปลูกหญ้าแฝกช่วยยึดเกาะหน้าดินป้องกันการพังทลายของดิน ส่วนที่ 2 (พื้นที่ 30%) ปลูกข้าวนาปี และปลูกพืชหลังนา ปอเทือง ข้าวโพด และทานตะวัน ในส่วนของแปลงนาได้วางระบบน้ำ ขุดคลองไส้ไก่โดยรอบ สามารถเลี้ยงปลาในคลองได้ด้วย ส่วนที่ 3 (พื้นที่ 30%) ปลูกไม้ผลยืนต้นเป็นพืชหลัก ปลูกพืชไร่ พืชผักปลอดสาพิษ และปลูกพืชอายุสั่นหมุนเวียนมีจำหน่ายตลอดทั้งปี และส่วนที่ 4 (พื้นที่ 10 %) สร้างที่พัก ศูนย์ประชุมขนาดเล็ก เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนต่างๆ เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ พลังงานทดแทน การปศุสัตว์ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ นอกจากนี้ในอนาคต อาจจะมีร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในบริเวณนี้ พร้อมทั้งเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีเส้นทางการปั่นจักรยาน เส้นทางวิ่งออกกำลังกาย เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาพักผ่อนได้ เป็นอีกสถานที่เช็คอิน อีกสถานที่หนึ่งในมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ไม่ควรพลาด 

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา