วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 00:03 น.

การศึกษา

วว.มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนบริเวณเทคโนธานี

วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 16.50 น.

วว.มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนบริเวณเทคโนธานี

 
ดร.พสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน ในพิธีมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ชุมชนบริเวณเทคโนธานี เนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบสถาปนา 57  ปี วว. โดยมี ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง วว.ร่วมมอบถุงยังชีพ โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ วว. ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน และแสดงให้เห็นถึงการแบ่งปันและเดินเคียงข้างไปกับชุมชน ให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดียิ่งขึ้น รองรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 ใน ณ อาคาร Admin วว. เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com