วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 09:17 น.

การศึกษา

อบรมครูคณิตศาสตร์ ยุทธวิธีคิดพิชิตโจทย์ปัญหา

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 17.31 น.
อบรมครูคณิตศาสตร์ ยุทธวิธีคิดพิชิตโจทย์ปัญหา
 
ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธวิธีคิดพิชิตโจทย์ปัญหา” สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ด้วย 6 ยุทธวิธี ประกอบด้วย ยุทธวิธีการวาดภาพ ยุทธวิธีการหารูปแบบ ยุทธวิธีการคิดย้อนกลับ ยุทธวิธีการสร้างตาราง ยุทธวิธีการทำในรูปอย่างง่าย ยุทธวิธีการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ และการเลือกยุทธวิธี เพื่อพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จัดอบรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา