วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 09:47 น.

การศึกษา

สพฐ. จับมือศูนย์การศึกษาเกาหลีฯ จัดทำสื่อดิจิทัลมีเดีย

วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 17.26 น.

สพฐ. จับมือศูนย์การศึกษาเกาหลีฯ จัดทำสื่อดิจิทัลมีเดีย

 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย จัดทำสื่อมัลติมีเดีย Online-Offline สำหรับการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษา พัฒนาและจัดทำสื่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลีให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 
สื่อการเรียนรู้ดังกล่าว ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทำโดยศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย ในรูปแบบ digital media ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับครูใช้ในการเรียนการสอนภาษาเกาหลีออนไลน์ และการสอนในชั้นเรียนปกติ นอกจากนี้ยังจัดอบรมการใช้สื่อดิจิทัลมีเดียภาษาเกาหลี ให้แก่ครูสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาเกาหลี สังกัด สพฐ. จำนวนทั้งสิ้น 140 คน ผ่านระบบการอบรมออนไลน์  
 
นางสาววรรณา ช่องดารากุล ผู้เชี่ยวชาญฯ สพฐ. กล่าวว่า “การอบรมครูสอนภาษาเกาหลีออนไลน์ครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมที่ตอบสนองกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ซึ่งมีความจำเป็นต้องนำสื่อมัลติมีเดียมาใช้ให้เหมาะสมในการเรียนการสอนทั้งแบบ Online และ Offline(ในห้องเรียน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และดึงดูดความน่าสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน อีกทั้งเป็นการช่วยให้การสอนภาษาเกาหลีมีประสิทธิภาพ และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง”
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา