วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 14:56 น.

การศึกษา

สพม.32 ประชุมสร้างความเข้าใจบำเหน็จ บำนาญผู้เกษียณ

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.58 น.
สพม.32  ประชุมสร้างความเข้าใจบำเหน็จ บำนาญผู้เกษียณ
 
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอรับบำเหน็จ บำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สพม.32  โดยนางสุเนตร พรอมตตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
 
ผอ.สพม.32 กล่าวว่า ในปีนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)เกษียณคนแรกของเขตพื้นที่ วันนี้ก็มารับฟังร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการด้วยกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย รับรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ เพื่อการวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ ซึ่งมีผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์ และลูกจ้างประจำ จำนวน 72 ราย
 
“ ดีใจที่มีโอกาสร่วมงานกับข้าราชการทุกคน การได้เป็นข้าราชการรับใช้แผ่นดิน ซึ่งตั้งแต่ทำงานมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น ในทุก ๆ ที่ของการดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร โดยเฉพาะสร้างคนให้มีความเข้มแข็ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ เป็นพื้นฐานในสังคม ตามโครงการที่ได้ดำริขึ้น  โครงการไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ที่ผ่านมาอาจมีบ้างสร้างความเดือดร้อน ไม่ได้ตั้งใจ เพื่อให้ทุกคนปรับตัว กระทบบางกลุ่ม ที่พูดในรายการ ผอ.พบเพื่อนครูของทุกปี กระตุ้นเตือนให้เกิดการปรับตัว บางกลุ่มก็ดีอยู่แล้ว สร้างมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ การให้เกรดนักเรียนที่มีมาตรฐาน เป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมกับทุกท่าน จำนวน72 ราย ไม่อยากให้มีการดำเนินการทางวินัยในกรณีที่มีความผิด ก็ขอให้ทุกท่านประสพโชคดีหลังเกษียณอายุราชการ”
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา