วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 15:25 น.

การศึกษา

กศน.ชี้แจงการศึกษาสถาบันปอเนาะ

วันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 08.20 น.

กศน.ชี้แจงการศึกษาสถาบันปอเนาะ

 
กศน.ปัตตานี ประชุมชี้แจงจุดประสงค์โครงการการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ รุ่นที่ 1 โดยมี นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากบาบออาซิส ยานยา นายกสมาคมสถาบันการศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพบปะและให้ข้อเสนอแนะในการทำงานเชิงรุกร่วมกัน
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา