วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 11:34 น.

การศึกษา

กระบี่ส่งเสริมการอ่าน

วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 09.24 น.

กระบี่ส่งเสริมการอ่าน

 

 

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยครู หัวหน้า กศน.ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ นายเอื้ออังกูร บ่อม่วง นางสาวชุติกาญจน์ บูบุตร ครู ศรช. และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองกระบี่ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้านอาชีพ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พร้อมกับสาธิตขั้นตอนการทำขนมโค และจำหน่ายสินค้าจากการส่งเสริมอาชีพในชุมชนที่ กศน.อำเภอเมืองกระบี่ ให้การส่งเสริม สนับสนุน เป็นการขับเคลื่อนโครงการ "กระบี่เมืองนักอ่าน" เมืองแห่งการเรียนรู้ และเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่านของจังหวัดกระบี่ ประจำสัปดาห์ เวลา 16.30–20.00 น. ณ ถนนวัฒนธรรม หลังศาลากลางจังหวัดกระบี่ ภายใต้การอำนวยการของ นางจุรีรัตน์ โพธิ์วิจิตร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกระบี่ โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่ ได้นำรถจักรยานยนต์ มินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน มาให้บริการการอ่านการเรียนรู้ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนคนเดินตลาด

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา