วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 21:14 น.

การศึกษา

มทร.พระนคร ต้อนรับกรมการแพทย์แผนไทยฯ

วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 13.34 น.
มทร.พระนคร ต้อนรับกรมการแพทย์แผนไทยฯ
 
นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (พท.)  พร้อมด้วย   นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีฯ  และทีมบริหารกรมการแพทย์แผนไทยฯ หน่วยรับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์  ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจการปลูกและผลิตกัญชาทางการแพทย์    ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ณ Cannabis Sci – Factory Plant  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อเร็ว ๆ นี้  โดยมี ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และ ดร.ไพศาล การถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน ให้การต้อนรับ
 
ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ  ได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์  ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาสายพันธุ์กัญชาไทย ให้เหมาะสมกับการนำไปผลิตตำรับยากัญชาและตำรับที่มีกัญชาปรุงผสม โดยเฉพาะการสร้างต้นพันธุ์กัญชาที่เหมาะสำหรับการใช้ผลิตน้ำมันกัญชา ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถ  16 ตำรับแพทย์แผนไทย เพื่อใช้ใน  รพ.สต. รพช.เป้าหมาย และการขออนุญาตปลูกกัญชาพันธุ์ THC สูง และกัญชาพันธุ์ CBD สูง รวม 29 แหล่งปลูก ของ มทร.พระนคร สำหรับใช้ผลิตน้ำมันกัญชาตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถต่อไป  ซึ่ง มทร.พระนคร รับผิดชอบการปลูกและส่งวัตถุดิบดอกกัญชาแห้ง เพื่อใช้ผลิตน้ำมันกัญชา 2 ตำรับ เพื่อใช้วิจัยและรักษาผู้ป่วยกลุ่มช่องทางพิเศษ หรือ SAS กลุ่มผู้ป่วย 5 โรค (ในระยะที่ 1) คือ มะเร็ง เบาหวาน พาร์กินสัน ลมชัก สะเก็ดเงิน
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา