วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 21:05 น.

การศึกษา

ผอ.สพป.นศ.2เยี่ยมโรงเรียนวัดท่ายาง

วันอาทิตย์ ที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 10.41 น.
ผอ.สพป.นศ.2เยี่ยมโรงเรียนวัดท่ายาง
 
นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เยี่ยมโรงเรียนวัดท่ายาง โดยมีนายสุรัช วัฒนสงค์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  โดย ผอ.สพป.นศ.2 ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพื่อจัดระบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนตามสภาวะปกติใหม่ หรือ New Normal ให้มีความสุข ทั้งครู นักเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครอง ณ โรงเรียนวัดท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช    
 
นอกจากนี้ ผอ.สพป.นศ.2 และเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ เด็กหญิงพิมรพัด ชาญอินทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งใช้ชีวิตอยู่กับตายาย เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี และนักเรียนได้บอกว่าตนจะตั้งใจเรียน เป็นคนดีของสังคมต่อไป
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา