วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 21:43 น.

การศึกษา

สพฐ. ประกวดคัดเลือกผลงานหนังสือวันเด็กปี 64

วันพุธ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 12.54 น.

สพฐ. ประกวดคัดเลือกผลงานหนังสือวันเด็กปี  64

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดทำหนังสือที่ระลึกในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีนิสัยรักการอ่านและเป็นเวทีสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านการวาดและการเขียน สามารถมีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ จึงกำหนดจัดการประกวดผลงานนักเรียนเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ลงในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ดังนี้

 

1. ภาพปกและตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ  2. ผลงานเขียน ในรูปแบบของนิทาน การ์ตูนช่อง เรื่องสั้น เรื่องเล่าประสบการณ์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ  ในหัวข้อ “การปรับตัวของเด็กไทยในรูปแบบความปกติใหม่หรือวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” ขอเชิญชวนนักเรียน อายุไม่เกิน 18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า หรือส่งผลงานเขียนด้วยตัวเองหรือส่งผ่านสถานศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

 

เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ academic.obec.go.th หรือ https://www.facebook.com/OBEC.Read/

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

 

หน้าแรก » การศึกษา