วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 05:28 น.

การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีขอชี้แจง

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 00.04 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีขอชี้แจง
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
เรื่อง ชี้แจงกรณีที่มีผู้แอบอ้างถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใน “แถลงการณ์ คณาจารย์คณะนิติศาสตร์”
 
ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อต่างๆ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรณีอาจารย์คณะนิติศาสตร์ 101 คน ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง บุคคลในลำดับที่ 99   อสรรชัย ชญานัน คณะสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอชี้แจงว่า บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไม่มีคณะสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา แต่อย่างใด
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง    รักษาราชการแทนอธิการบดี