วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 06:16 น.

การศึกษา

ม.รังสิต จัดโครงการ ROV FROM SCHOOLS TO RANGSIT UNIVERSITY CHAMPIONSHIP

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 16.31 น.

ม.รังสิต จัดโครงการ ROV FROM SCHOOLS TO RANGSIT UNIVERSITY CHAMPIONSHIP

 

 

 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี และสถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ ROV FROM SCHOOLS TO RANGSIT UNIVERSITY CHAMPIONSHIP “เปลี่ยนเรื่องเล่นให้เป็นอนาคต” ชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต  มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยความร่วมมือกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท การีน่า ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตและพัฒนาหลักสูตรฯ

 

 

  ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีและรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อผลักดันให้นักเรียนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจด้านอีสปอร์ตอย่างละเอียดและเป็นรูปธรรม มาเรียนรู้วิธีการหาเงินจากการเล่นเกมซึ่งจะมีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันและอนาคต โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี เปิดสอนทางด้านคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย โดยเน้นให้เยาวชนเป็นผู้สร้าง ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักพัฒนาเกมป้อนตลาดเกมไปแล้วกว่า 12 รุ่น โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องกระทั่งครอบคลุมเกี่ยวกับอีสปอร์ต และในปีการศึกษา 2563 จึงพัฒนาหลักสูตรเป็นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต เพื่อตอบโจทย์วงการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมและอีสปอร์ตให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตไทยและอีสปอร์ตโลก

 

 

“เส้นทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต ได้แก่ นักวิเคราะห์และออกแบบเกม นักพัฒนาเกม นักพัฒนากราฟิกและแอนิเมชันสำหรับเกม นักพัฒนาสื่อดิจิทัล นักทดสอบเกม นักพากย์เกม นักกีฬาอีสปอร์ต ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต นักวิจารณ์เกม ผู้จัดการนักกีฬาอีสปอร์ต ผู้ประกอบการด้านเกม นักสร้างคอนเทนต์ ฯลฯ  ร่วมถึงอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายกฎหมาย เป็นต้น จะเห็นได้ว่ากลุ่มอาชีพเหล่านี้เป็นกลุ่มอาชีพที่มีความต้องการอย่างมากในวงการอีสปอร์ต และในปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมไทย ยังขาดการส่งเสริมและผลักดันในด้านของ “ผู้ผลิตหรือนักพัฒนาเกม” เพราะเกมส่วนใหญ่ 90% มาจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อเมริกา ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ เป็นต้น จึงเห็นได้ว่ากลุ่มอาชีพต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก”

 

 

 การจัดการแข่งขันอีสปอร์ตในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำทางด้านเทคโนโลยี 5G และบริษัท การีน่า ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และอายุไม่เกิน 20 ปี จำนวน 64 ทีม จับฉลากแบ่งสายแข่งขันแบบออนไลน์ ให้เหลือ 32 ทีม เพื่อแข่งรอบไฟนอลวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 สำหรับทีมที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต  มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งการจัดการแข่งขันในรอบไฟนอลได้รับความร่วมมือจากคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มาให้การดูแลนักกีฬาที่นั่งแข่งขันเป็นเวลานาน เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาประเภทอื่น ๆ

หน้าแรก » การศึกษา