วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 04:53 น.

การศึกษา

สพม.19 อบรมผู้กำกับลูกเสือ ที่ รร.หนองเรือพิทยาคม

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 17.01 น.
สพม.19 อบรมผู้กำกับลูกเสือ ที่ รร.หนองเรือพิทยาคม
 
นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2563 ที่ค่ายลูกเสือโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของการลูกเสือ กฎ ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานในกองลูกเสือ และความรู้เกี่ยวกับทักษะและพิธีการทางลูกเสือ สามารถวางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนได้ รวมถึงเพื่อพัฒนากิจการลูกเสือให้แพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้น ให้กับครูและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู การศึกษาเอกชน การปกครองส่วนท้องถิ่นและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชีพครู รวมกว่า 150 คน
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com