วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 16:36 น.

การศึกษา

ม.เกษตร จัดกิจกรรม ความรู้สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธ์

วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 08.46 น.
ม.เกษตร จัดกิจกรรม ความรู้สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธ์
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมกับ สมาคมอุทยานแห่งชาติ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ องค์การสวนสัตว์ จัดโครงการรวมพลังคนไทยใส่ใจร่วมห่วงใยสัตว์ป่า ด้วยการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน แบบเสมือนจริง (virtual) เพื่อสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย WILD RACE SEASON  1 VIRTUAL RACE FOR 19 RESERVED ANIMALS โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 ครั้ง  สำหรับ Series 2 MARINE  สัตว์ทะเล ใกล้สูญพันธุ์  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -  31 ธันวาคม 2563    นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมพิเศษ ให้ความรู้สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธ์ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พ.ย.2563  ที่ จ.สมุทรสาคร  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 09-8945-6568
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา