วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:07 น.

การศึกษา

มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการสหกิจศึกษา

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 12.52 น.

มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการสหกิจศึกษา

 

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 10  โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ” และอาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การปรับตัว   และการสื่อสารในสถานประกอบการ” ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ณ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา             

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

 

หน้าแรก » การศึกษา