วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 09:08 น.

การศึกษา

สสวท. ชวนนักเรียนประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 08.37 น.
สสวท. ชวนนักเรียนประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ
 
               
ศ. ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  เปิดเผยว่า ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) สสวท. ประกวดผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่แสดงถึงนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม รวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการทำงานวิจัยหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสู่ความยั่งยืนปี 2564 Thailand Junior Water Prize 2021 (TJWP 2021) ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ โดยส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โปสเตอร์งานวิจัย และคลิปวีดิโอการนำเสนอได้จนถึง 12 มีนาคม 2564 ประกาศผลการประกวด 21 พฤษภาคม 2564 
 
ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนอายุระหว่าง 14–19 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ สัญชาติไทย โดยหากเป็นนักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ต้องอาศัยหรือศึกษาที่ประเทศไทย 1 ปีขึ้นไป โรงเรียนต้นสังกัดต้องเป็นโรงเรียนที่นักเรียนและครูที่ปรึกษาประจำอยู่ ณ ที่แห่งนั้น สมัครเป็นทีมประกอบด้วยนักเรียน 2 คน ครูที่ปรึกษา 1 คน ส่งผลงานได้ไม่เกินโรงเรียนละ 1 ทีม
 
 ทั้งนี้ทีมชนะเลิศจะได้เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize 2021 วันที่ 23 -27 สิงหาคม 2564 ติดตามรายละเอียด สมัครออนไลน์และดาวโหลดคู่มือการประกวดได้ที่ QR code เฟซบุ๊คโครงการ GLOBE Thailand https://www.facebook.com/globethailand2015 สอบถามที่ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) โทร 02-392-4021 ต่อ 1124 ,1128 อีเมล globethailand2020@gmail.com
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา