วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 13:53 น.

การศึกษา

ดร.หลวงพ่อแดงประทับใจ โคกหนองนาเเพนเค้ก ชมเยี่ยมสุดยอดมาก

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564, 15.31 น.

เมื่อวันที่  18 มกราคม 2564 เพจพระครูพิศิษฏ์ประชานาถ. ดร. หลวงพ่อแดง นันทิโย ได้โพสต์ข้อความว่า ดร.หลวงพ่อแดง นันทิโย ไปเยี่ยมแปลงไร่นาสวนผสม โคกหนองนาเเพนเค้กโมเดลเป็นสถานที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีธนาคารน้ำแบบเปิด และศูนย์กสิกรรมโคกหนองนา พระอาจารย์สังคม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์เป็น(บ้านเกิด,รศ.ดร.เกียรติศักด์ สุขเหลืองรองคณบดีสังคมศาสตร) ประทับใจมาก อุดมสมบูรณ์ เยี่ยมสุดยอดมาก ชอบโครงการดารา,ดร.ดังสุปเปอร์สตาร์ แพนเค้ก ลงทำนาและดำนาปลูกข้าว ปลูกไม้ใหญ่ปลูกกล้วยและปลูกผักฯลฯ ตามศาสตร์พระราชา,พ่อหลวง,ร.9  เศรษกิจพอเพียง 

นอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ชาวนาได้เข้าไปศึกษา และเปิดโอกาสให้ชาวนาข้างเคียงได้นำน้ำในแปลงนาที่มีเหลือเฟือดูดไปใช้ทำนาปลูกผักได้ทั้งปีเลย ต้องขออนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง คนไทยไม่ทิ้งกัน สาธุ"

หน้าแรก » การศึกษา