วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 16:48 น.

การศึกษา

ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยม 5 โรงเรียน

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 10.10 น.
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยม 5 โรงเรียน
 
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 การอ่านออกเขียนได้ ห้องเรียน อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม พร้อมพบปะมอบนโยบายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพุกระโดน บ้านผ่าท่าพล บ้านผารังหมี บ้านหนองขมิ้น บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  ตามนโยบายคุณภาพ 5 ดี วิถีเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com