วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 17:26 น.

การศึกษา

ผู้ตรวจศธ.ติดตามการจัดตั้งสพม.ตาก

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 12.12 น.
ผู้ตรวจศธ.ติดตามการจัดตั้งสพม.ตาก
 
ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประธานกรรมการและปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก อ.เมือง จ.ตาก เพื่อติดตามการดำเนินงานจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  หลังจากมีราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก แยกออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) โดยมีนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นายอุดม อินทา นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดตาก บุคลากร เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และร่วมขับเคลื่อนในการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com