วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 16:20 น.

การศึกษา

ส่องโรงเรียนเล็กในหุบเขา รร. Stand Alone สพป.นศ.2

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 16.01 น.
ส่องโรงเรียนเล็กในหุบเขา รร. Stand Alone สพป.นศ.2
 
 
นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ลงเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาวง ซึ่งโรงเรียนเล็กในหุบเขา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านเขาวง ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปิดการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนายโกวิท  เอียดเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตำเสา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง มีนักเรียน จำนวน  67 คน ครู 4 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่รับจ้างตัดยางและรับจ้างทั่วไป นักเรียนยากจน โดยโรงเรียนจัดอาหารให้ทานฟรีทุกคน ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ หัวละ 20 บาท ซึ่งมีอาหาร 2 อย่างหรือ 3 อย่างในแต่ละวันและจัดเพิ่มผลไม้หรือขนมหวานในบางวัน โรงเรียนจัดกิจกรรมเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว โดยส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน ให้มีทักษะที่หลากหลาย เช่นการเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาดุก การปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาล ปลูกไม้ผล เลี้ยงปลา เพื่อให้มีเนื้อสัตว์ สามารถนำมาประกอบอาหารกลางกลางวันได้เพียงพอทุกวัน ดังนั้นจึงเน้นการซื้อวัตถุดิบมาทำโดยนำผักในแปลงของโรงเรียนเป็นตัวเสริม เมื่อถึงขั้นตอนการเตรียมอาหาร ครูกับนักเรียนจัดเวรเพื่อทำอาหารกลางวัน ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแม่ครัว ทำให้มีเงินเหลือมาซื้อวัตถุดิบทำอาหารแต่ละวัน แต่ผลเสียคือครูและนักเรียนต้องเสียเวลาในการเข้าครัวเตรียมอาหาร แต่ก็ต้องยอมรับในจุดนี้เพราะไม่มีทางเลือก
 
ด.ญ.เพ็ญประภา  ด้วงจันทร์ (น้องฟีน)และด.ญ.กรกมล  อ่อนชาติ (น้องแตงโม) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นเวรประจำวันมาช่วยทำอาหารคุณครูในวันนี้  ด้านน้องฟีน กล่าวว่า หนูชอบมากที่จะช่วยคุณครูทำอาหารในแต่ละวัน รู้สึกตื่นเต้นมากทำให้หนูรู้วิธีการปรุงอาหาร และทำให้หนูทำอาหารเป็น เมื่ออยู่บ้านก็สามารถประกอบอาหารกินเองได้  ส่วนด้านน้องแตงโม กล่าวว่า บางวันคุณครูพาไปเก็บผัก เก็บไข่ เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวัน หนูสนุกกับการทำกิจกรรมดังกล่าวมาก ทำให้หนูมีความรู้และมีประสบการณ์เพิ่ม และจากการเรียนในห้อง หนูและฟีนเรียนอยู่ในระดับดีมากของห้อง นอกจากชอบทำอาหารแล้วยังช่วย เพื่อนๆ ให้อ่านวิเคราะห์และคิดเลขเป็นอีกด้วย
 
ด้านนายโกวิทย์  เอียดเนตร  กล่าวว่า  ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่า เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กจาก  20  บาท เป็น 21 บาท ก็ยังดีที่ได้เพิ่มขึ้นมาบ้าง  สำหรับโรงเรียนบ้านเขาวงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 67 คน ซึ่งแสดงว่าได้เพิ่ม จำนวน 67 บาทเท่านั้น ตามความคิดเห็นของตนเองควรดูแลลดหลั่นกันไป หรือจะใช้สูตรแยกคิดในการจัดสรรตามขนาดโรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านเขาวงนั้นจัดประสบการณ์เกษตรในครัวครัวเพื่อให้ นักเรียนมีประสบการณ์ชีวิต  รู้จักดายหญ้า ขุดร่องปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาดุก สามารถปรุงอาหารเองได้ ทำให้มีประสบการณ์ชีวิตรู้จักช่วยเหลือตัวเองได้ตามสภาพต่อไป
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com