วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 08:32 น.

การศึกษา

วิทยาลัยในวัง จัดพิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 12.40 น.

วิทยาลัยในวัง  จัดพิธีไหว้ครู

 
นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) นำบุคลากร  คณะวิทยากร และนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสืบสานงานช่างศิลป์ไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  เพื่อเป็นการร่วมสืบสานส่งเสริมและอนุรักษ์งานพิธีไหว้ครูช่างซึ่งเป็นพิธีกรรมอันทรงคุณค่าแสดงถึงความเคารพศรัทธาครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนความรู้งานศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com