วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 07:16 น.

การศึกษา

สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​จัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัย

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 17.19 น.
สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​จัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัย
 
ดร.ประเสริฐ​  จั่นแก้ว​  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย​ เขต​ (สพป.สุโขทัยเขต 2 )​ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปัจจุบัน​ปัญหาเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ​สังคม​วัฒนธรรม​ และเทคโนโลยี​มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนหลายรูปแบบ​ สพป.สุโขทัยเขต 2  ​ตระหนักในความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนด้านความปลอดภัยของนักเรียน​ สถานศึกษา​โดยได้ร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นไปตามหลักสูตร​มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม​อุบัติเหตุและอุบัติภัยที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน​โดยจัดทำเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา​เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและเป็นแนวทางรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาในสังกัด​เพื่อให้นักเรียนได้รับการปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ​ผู้ปกครองมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยของบุตรหลานในการมาโรงเรียน​และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com