วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 11:30 น.

การศึกษา

ครู ร.ร.สรรพวิทยาคม สพม.ตาก ฉีดป้องกันโรค COVID-19

วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564, 17.40 น.

ครู ร.ร.สรรพวิทยาคม สพม.ตาก ฉีดป้องกันโรค COVID-19

 
นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้ารับการฉีด "วัคซีนซิโนแวค“ ป้องกันโรค COVID-19 เนื่องจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวัง เพื่อความปลอดภัยของข้าราชการครู และบุคลากร และป้องกันการแพร่เชื้อสู่นักเรียน และชุมชน  โดยได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อให้ทุกคนที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนปฏิบัติตามมาตรการทางการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ รวมทั้งอธิบายถึงฟังก์ชัน Line Official Account “หมอพร้อม” สำหรับเป็นช่องทางการสื่อสาร ระบบรายงานการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ณ โรงพยาบาลแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา