วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 11:40 น.

การศึกษา

เทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต จัดอบรมออนไลน์

วันจันทร์ ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 17.52 น.
เทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต จัดอบรมออนไลน์
“ระบบแพทย์ทางไกล บทบาทใหม่ของนักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในยุค 5.0”
 
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จำกัด จัดการอบรม Online เรื่อง ระบบแพทย์ทางไกล: บทบาทใหม่ของนักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในยุค 5.0 (Telemedicine: The new role of medical technologist and healthcare provider in the 5.0 era) ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 - 16.30 น. ผ่านระบบสื่อออนไลน์ Facebook: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต www.facebook.com/mtrsu   
 
 
ภายในงานมีการอบรมที่น่าสนใจ อาทิ การอบรมเรื่อง “รูปแบบการนำระบบ Telemedicine มาใช้ในประเทศไทย: LINK Telehealth Assist Home Blood Pressure Monitoring” โดย ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ
 
 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ CMTE 3 คะแนน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

หน้าแรก » การศึกษา