วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 02:51 น.

การศึกษา

วธ.ช่วยเหลือผู้ประกอบการ CPOT

วันอังคาร ที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 12.30 น.
วธ.ช่วยเหลือผู้ประกอบการ CPOT
 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติและขับเคลื่อนวาระปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ.2564 และนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการนำคุณค่าทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันวธ.ได้ขับเคลื่อนโดยดำเนินโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ส่งเสริมผู้ประกอบการ ชุมชนคุณธรรมฯและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเพื่อส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้นมีรูปแบบร่วมสมัย ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบัน เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน รวมทั้งงานศิลปหัตถกรรมประเภทต่างๆ 
 
นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า วธ.ได้ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ทั้งการออกบูธจำหน่ายในกิจกรรมต่างๆทั้งในส่วนของวธ.และหน่วยงานอื่นๆและส่งเสริมการจำหน่ายทางออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ www.cpotshop.com ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย อยู่ในเว็บไซด์ดังกล่าวกว่า 10,000 รายการ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ในรูปแบบไลฟ์สดผ่านเพจ facebook CPOT Live สด  ซึ่งเป็นมาตรการส่วนหนึ่งของวธ.เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ชุมชนคุณธรรมฯและเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ช่วยกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในรูปแบบไลฟ์สด รับชมได้ที่ https://fb.me/e/2636BBlLL ช่วงเดือนพ.ค -มิ.ย.2564 จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 5 พ.ค./ ครั้งที่ 2 วันที่ 11 พ.ค./ ครั้งที่ 3 วันที่ 18 พ.ค. / ครั้งที่ 4 วันที่ 25 พ.ค. / ครั้งที่ 5 วันที่ 1 มิ.ย. / ครั้งที่ 6 วันที่ 8 มิ.ย. / ครั้งที่ 7 วันที่ 15 มิ.ย. ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ facebook CPOT
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com