วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 10:00 น.

การศึกษา

สสวท. ชวนดาวน์โหลดฟรีคู่มือครูเตรียมพร้อมสอน

วันอังคาร ที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 17.01 น.
สสวท. ชวนดาวน์โหลดฟรีคู่มือครูเตรียมพร้อมสอน
 
เตรียมพร้อมการสอนรับเปิดเทอม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนคุณครูดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูเตรียมสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) คลิกได้ที่เว็บไซต์ คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ สสวท. https://www.scimath.org/ebooks
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com