วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 08:14 น.

การศึกษา

ม.อ. ค้นพบ “ตำหยาวสี่ขีด” พืชชนิดใหม่ของโลก

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 10.40 น.
ม.อ. ค้นพบ “ตำหยาวสี่ขีด” พืชชนิดใหม่ของโลก
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)  นักพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค้นพบ “ตำหยาวสี่ขีด” พืชชนิดใหม่ของโลก บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด จ.นครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็นไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงตัวแบบสลับ รูปรีจนถึงรูปขอบขนานจนถึงรูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลม โดยตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ “Alphonsea annulata” ตามลักษณะของผลย่อยเวลาแห้งผิวจะมีลักษณะคล้ายรูปวงแหวน พร้อมเดินหน้าศึกษาและวิจัยคุณสมบัติสกัดสารเพื่อใช้ประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพในอนาคต 
 
ผศ.ดร.จรัล ลีรติวงศ์  สาขา​วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดเผยว่า สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกับดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ Prof. Dr. David Johnson จากมหาวิทยาลัย Ohio Wesleyan ประเทศสหรัฐอเมริกา ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ตำหยาวสี่ขีด” (Alphonsea annulata Leerat & Chalermglin) สกุลตำหยาว (Alphonsea) วงศ์กระดังงา (Annonaceae) จากการศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานพืชสกุลตำหยาว (Alphonsea) ในประเทศไทย ภายใต้โครงการพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทยของพืชวงศ์กระดังงา โดยได้ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติสาขาพฤกษศาสตร์ Kew Bulletin 
 
 
ทั้งนี้ตำหยาวสี่ขีด มีลักษณะเป็นไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงตัวแบบสลับ มีลักษณะรูปรีจนถึงรูปขอบขนานจนถึงรูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลม มีขนปกคลุมบริเวณแผ่นใบด้านล่าง ช่อดอกมี 1-3 ดอกย่อย ออกตรงตำแหน่งเลยซอกใบขึ้นมา มีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ แยกจากกัน สีเขียวแกมน้ำตาล มีกลีบดอก จำนวน 6 กลีบ เรียงเป็น 2 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ สีเหลืองแกมน้ำตาล แต่ละกลีบมีโคนกลีบโค้งเข้าด้านในเป็นรูปคล้ายถุง ปลายโค้งออกด้านนอก ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของพืชสกุลตำหยาว ผลเป็นกลุ่ม มีผลย่อยจำนวนมาก ผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด เวลาผลย่อยแห้งจะมีส่วนผิวนูนรูปวงแหวน เรียงตามแนวขวาง จำนวน 2-7 วง ซึ่งเป็นลักษณะที่บอกความแตกต่างจากพืชชนิดอื่นๆ ในสกุลเดียวกัน 

 

 
สำหรับพืชชนิดใหม่ของโลกนี้ ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2562 จากบริเวณน้ำตกสี่ขีด อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และตัวอย่างพรรณไม้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืชแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Herbarium) โดยยังไม่มีการระบุชื่อพรรณไม้ระดับชนิดมาก่อน เมื่อมีการตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาอย่างละเอียด พร้อมกับตรวจสอบเอกสารงานวิจัยทางอนุกรมวิธานที่เกี่ยวข้องสามารถยืนยันได้ว่า ตำหยาว เป็นพืชชนิดใหม่ของโลก โดยได้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “Alphonsea annulata” ตามลักษณะของผลย่อยเวลาแห้งผิวจะมีลักษณะคล้ายรูปวงแหวน 
 

 

ผศ.ดร.จรัล กล่าวว่า งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับงานทางด้านอนุกรมวิธานของพืช เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการศึกษาพืชวงศ์กระดังงา (Annonaceae) ในโครงการพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย (Flora of Thailan) โดยพืชสกุลนี้ คือ สกุลตำหยาว (Alphonsea)  ปัจจุบันจากการศึกษาสามารถพบพืชสกุลดังกล่าวจำนวน 16 ชนิด ซึ่งรวมถึงต้นตำหยาวสี่ขีดด้วย โดยม.อ.เตรียมนำข้อมูลพื้นฐาน ต่อยอดในการศึกษาคุณสมบัติผ่านการวิเคราะห์ทางเคมี เพื่อนำไปใช้เป็นสารสกัดต่อต้านเชื้อโรค ซึ่งคาดว่าจะเป็นพืชตัวเลือกอีกชนิดหนึ่งในการสกัดสารเพื่อใช้ประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพ
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com