วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 18:33 น.

การศึกษา

Fix It Center เทคนิคนครนายก ดูแลระบบไฟฟ้าให้จุดพักคอยผู้ป่วยโควิด

วันพฤหัสบดี ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 14.20 น.
Fix It Center เทคนิคนครนายก ดูแลระบบไฟฟ้าให้จุดพักคอยผู้ป่วยโควิด
 
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ร่วมใจต้านภัยโควิด – 19 ออกให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า และไฟส่องสว่าง ภายในจุดพักคอยแก่ผู้ป่วยโควิด - 19 เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลประจำอำเภอ และจังหวัดต่อไป และบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ณ ศูนย์พักคอยชุมชนมัสยิดอีมาดุ๊ดดีน (ชุมชนบ้านคลอง 3 ทรายมูล) ต. ดอนยอ อ. เมือง จ. นครนายก
 
นายภูชนะ อุดมเวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และแพร่กระจายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในชุมชนต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ป่วยตกค้าง รอเตียงเพิ่มมากขึ้น จังหวัดนครนายก จึงจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) รองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการไม่หนักมากหรือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยดังกล่าว โดยจัดทีมครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 10 คน ให้บริการติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าบริเวณหัวเตียงผู้ป่วย และเดินสายไฟฟ้าส่องสว่างในเต็นท์ บริเวณทางเดิน ห้องน้ำ และพื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้างความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการเข้าพักอาศัย
 
สำหรับจุดพักคอยนี้มีศักยภาพสามารถรองรับผู้ป่วยโควิดได้ จำนวน 45 เตียง ลักษณะเป็นเตียงสนามทำจากไม้อัด พื้นที่โปร่ง ทำให้มีระบบการถ่ายเทอากาศได้ดี รวมทั้งได้ร่วมบริจาคเงิน จากการร่วมทำบุญของคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก โดยมี นายพยอม เจริญยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ป่วยโควิด – 19  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นเครือข่ายการทำงานจิตอาสาร่วมกับชุมชน และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ทีดีต่อการเรียนสายอาชีวศึกษา ทำให้ผู้ปกครอง และประชาชนสนับสนุนให้บุตรหลานเข้าเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา