วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 17:21 น.

การศึกษา

สารพัดช่างสี่พระยา ช่วยเหลือชุมชน คู่ขนานกับการเปิดวิชาชีพสาขาใหม่

วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 14.04 น.
สารพัดช่างสี่พระยา ช่วยเหลือชุมชน คู่ขนานกับการเปิดวิชาชีพสาขาใหม่
 
 
ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและตัวแทนนักศึกษา ส่งมอบความห่วงใย สู้ภัย Covid-19 โดยความร่วมมือและประสานงานอำนวยความสะดวกจาก ชุด ชป.กร.ป.1พัน.1 รักษาพระองค์  ภายใต้โครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ Fix it – จิตอาสา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  ณ ชุมชนบ้านครัวเหนือ เขตราชเทวี
 
นายยุทธนา เซอร์ประยูร  ประธานชุมชนบ้านครัวเหนือ เป็นตัวแทนชุมชน ในการรับมอบสิ่งของดังนี้  ข้าวผัดอเมริกัน 150 กล่อง  น้ำดื่มของวิทยาลัยฯ 150 ขวด สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 350 ml 300 ขวด และ หน้ากากอนามัย 250 ชิ้น เพื่อส่งต่อ ให้กับผู้ป่วยในชุมชนที่ได้รับเชื้อ Covid-19  และกักตัวเพื่อดูแลกันเอง ภายในชุมชน รวมถึงแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนที่ตกงานหรือได้รับผลกระทบให้หยุดงาน  โดยประธานชุมชน ได้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวขอบคุณในการดูแล สนับสนุนชุมชน ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  สังกัดสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
ทั้งนี้ ชุมชนบ้านครัวเหนือ เป็นชุมชนผู้อยู่เบื้องหลังการผลิต ทอผ้าไหมคุณภาพระดับสากล ของ “จิม ทอมป์สัน”  ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง โดยประธานชุมชนได้พาเยี่ยมชม การทอไหมในครัวเรือน, ผ้าไหมพระราชทานนามว่า “ผ้าไหมเหลืองสิรินธร” โดยผู้อำนวยการฯ พร้อมนางสาววิมพ์วรา วงษ์ใหญ่ หัวหน้างานความร่วมมือ ได้ร่วมพูดคุยหารือการผลักดันระหว่างชุมชนและสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ทั้ง ด้านวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทาง  การเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ การพัฒนาครูและบุคลากรแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้เป็นสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาร่วมฝึกงาน รวมถึงด้านการพัฒนาบริการชุมชน การส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนด้านศิลปะการทอผ้า ที่สืบทอดการถักทอกันมายาวนาน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ในยุคของจิม ทอมป์สัน จนกระทั่งได้รับคัดเลือกให้ใช้เป็นเครื่องแต่งกายของนักแสดงในภาพยนตร์ ยิ่งใหญ่ “เบนเฮอร์” รวมถึงการเลือกสวมใส่จากบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่าง โรเบิร์ด เคเนตี้ โดยปัจจุบันยังคงมีการผลิตและทอไหมลวดลายต่างๆ  โดยชาวบ้านในชุมชนอยู่  โดยข้อตกลงจะขับเคลื่อนการดำเนินงานหลังสถานการณ์ Covid-19 คลี่คลาย
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา