วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 04:14 น.

การศึกษา

สพม.สุโขทัย แสดงความยินดีบุคลาการรับตำแหน่งใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 17.40 น.
สพม.สุโขทัย แสดงความยินดีบุคลาการรับตำแหน่งใหม่
 
 
ดร.ศราวุธ  คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุโขทัย  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวรัตติกาล  ทิพย์โหมด  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  และนางสาวจินตนา  ทองกล่ำ  นักวิชาการศึกษา  โอกาสสอบเข้ารับตำแหน่งใหม่ที่ สพม.สุโขทัย
 
 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)  ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2564  ซึ่งบุคลากรใน สพม.สุโขทัย สอบคัดเลือกได้จำนวน 2 ราย คือ นางสาวรัตติกาล  ทิพย์โหมด ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สอบได้ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  และนางสาวจินตนา  ทองกล่ำ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สอบได้ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  บรรจุที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com