วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 02:00 น.

การศึกษา

สารพัดช่างพระนคร-เทคนิคดอนเมือง พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.00 น.
สารพัดช่างพระนคร-เทคนิคดอนเมือง พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
 
 
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครและวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ร่วมมือกับทัณฑสถานหญิงกลางและทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ " MOU สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง (๑ เรือนจำ ๑ MOU) "  จัดการศึกษาสายอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมีนางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร     นายพิชเชฏฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง และนายสมบูรณ์ ศิลา ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ร่วมลงนามเพื่อการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ณ อาคารโรงเรียน   ชั้นล่าง ทัณฑสถานหญิงกลาง
 
 
นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เปิดเผยว่า วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ต้องขับได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อาทิเช่นการจัดทำอาหารว่าง  จัดทำบัญชีครัวเรือน การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น การจัดดอกไม้ประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และดนตรีไทย  โดยในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จะดำเนินงานร่วมกับทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง จัดฝึกอบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ขนมอบยอดนิยม และหลักสูตรงานพิมพ์ซิลค์สกรีน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในทัณฑสถานหญิงกลาง  และทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ได้พัฒนาตนเอง และมีความรู้ ความสามารถทางทักษะอาชีพ สามารถสร้างรายได้ กลับเข้าสู่สังคมดำเนินชีวิตต่อไป
 
 
สำหรับโครงการ "MOU สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง (๑ เรือนจำ ๑ MOU)"  เป็นโครงการฯ ของกรมราชทัณฑ์ ที่มีนโยบายในการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาภาคีเครือข่ายภายนอกต่อกิจกรรมการพัฒนาพฤตินิสัยในเรือนจำหรือทัณฑสถาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างมีประสิทธิภาพ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com