วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 02:57 น.

การศึกษา

มทร.พระนคร เปิดศูนย์เยี่ยมชม-ปลูกและผลิตกัญชาทางการแพทย์

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 15.20 น.
มทร.พระนคร เปิดศูนย์เยี่ยมชม-ปลูกและผลิตกัญชาทางการแพทย์ 
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร จัดโครงการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโครงการต้นแบบนวัตกรรมการปลูกและผลิตกัญชามาตรฐานทางการแพทย์ และมาตรฐานการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสกัดกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์  ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารและอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกกัญชามาตรฐานทางการแพทย์และ WHO-GACP และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ Pesticide, Heavy Metal, Terpene, Residual โดยมี ดร.ไพศาล การถาง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้การต้อนรับ
 
 
นอกจากนี้ยังมีการเสวนาด้านการจัดการและด้านการบริหารของห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ และการเตรียมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสกัดกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์  โดยคุณปกรณ์ โคระทัต และคุณอรุษรา มั่นคง วิทยากรจากบริษัทอินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด  มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้  ณ ห้องเรียนทฤษฎี   และศูนย์กัญชาเพื่อมาตรฐานทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
 
 
 
ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   ,  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com