วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 21:23 น.

การศึกษา

กศน.กาญจนบุรี สรุปผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ N-NET

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 17.39 น.
กศน.กาญจนบุรี สรุปผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ N-NET
 
 
นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ซึ่งมีการสรุปสภาพปัญหาการดำเนินผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์  N-NET ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา2564 ในภาพรวมของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี จากกลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ พร้อมจัดทำแผนการดำเนินการ จัดทำเอกสารประกอบการสอนเสริม ตารางสอนเสริมให้กับนักศึกษา กศน.  ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   ,  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา