วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 06:15 น.

การศึกษา

“คุณหญิงกัลยา” เตรียมแถลงดึง “เอ้ สุชัชวีร์” ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่สากล

วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 14.30 น.

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมแถลงข่าวผลงานครบ 3 ปี ก้าวสู่ปีที่ 4 วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล พร้อมทีมที่ปรึกษา และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมดึง “เอ้ สุชัชวีร์” ร่วมทัพขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่สากล

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และโฆษกประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เปิดเผยว่า ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมที่ปรึกษา และทีมผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมแถลงผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของคุณหญิงกัลยาในโอกาสครบรอบ 3 ปี และก้าวสู่ปีที่ 4 ในชื่องาน ก้าวสู่ปีที่ 4 #ครูกัลยา วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะดูแลกำกับกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมแสดงความยินดีและขึ้นกล่าวให้นโยบายด้วย โดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ           

นอกจากภายในงานจะได้รับฟังแผนการขับเคลื่อนนโยบายในการก้าวสู่ปีที่ 4 ของดร.คุณหญิงกัลยา ที่ปรึกษา และทีมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ ดร.สุภัทร จำปาทอง ดร.ศุภชัย ศรีหล้า นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ดร.อรรถพล สังขวาสี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา และดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช แล้ว ยังได้เชิญ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นักปฏิรูปการศึกษาซึ่งได้ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องจริงจัง จะมาคีย์แมนคนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนและผลักดันงานภายใต้นโยบายของ ดร.คุณหญิงกัลยาด้วย

นางดรุณวรรณ กล่าวต่อว่า ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการโดย ดร.คุณหญิงกัลยา ได้เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาไปสู่ตัวผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา จนมีผลงานปรากฏเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะนโยบาย CODING ซึ่งคุณหญิงกัลยาได้ผลักดันให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนี้ ให้ทุกชั้นเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้เรียน CODING ซึ่งเป็นการเรียนที่เน้นการใช้กระบวนการคิด เพื่อเตรียมเยาวชนของไทยสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิทัล 

ทั้งนี้ไม่นับรวมนโยบายและโครงการอื่น ๆ ของคุณหญิงกัลยา ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาอีกมากมายที่เกิดขึ้น อาทิ นโยบายการศึกษาพิเศษ นโยบายการอ่าน เขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย  โครงการวิทยาศาสตร์พลัง 10 การขับเคลื่อนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับ รวมไปถึงการพลิกโฉมอาชีวะเกษตร ด้วยโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งขับเคลื่อนผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) จนเกิดหลักสูตรนักบริหารจัดการน้ำฯ  หรือ “ชลกร” เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

“ตลอด 3 ปี คุณหญิงกัลยา ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง โดยมุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาไปที่ตัวเด็กโดยตรง ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 4 ของคุณหญิงกัลยา เป็นที่น่ายินดีว่า ดร.สุชัชวีร์ จะเข้ามาช่วยทำงานและผลักดันนโยบายโดยเฉพาะประเด็นเรื่อง PLUGGED CODING เพื่อวางรากฐานการศึกษาให้กับเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล และสร้างเด็กไทยให้มีศักยภาพเหมาะสมสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ที่มีความผันผวนไม่แน่นอน และต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการขับเคลื่อน” นางดรุณวรรณ กล่าว

หน้าแรก » การศึกษา