วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 04:10 น.

การศึกษา

มจพ. พร้อมปล่อยดาวเทียม “แนคแซท 2” (KNACKSAT-2) ขึ้นสู่อวกาศ

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566, 16.59 น.

มจพ. พร้อมปล่อยดาวเทียม “แนคแซท 2” (KNACKSAT-2) ขึ้นสู่อวกาศ

 

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานแถลงข่าวส่งดาวเทียมแนคแซท 2 (KNACKSAT-2) ขึ้นสู่วงโคจร  โดยมี อาจารย์ ดร.พงศธร สายสุจริต รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และหัวหน้าโครงการ กล่าวความเป็นมาของการดำเนินโครงการดาวเทียม KNACKSAT-2 และแนะนำภารกิจของดาวเทียม พร้อมด้วยทีมนักวิจัยโครงการดาวเทียมแนคแซท ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มจพ. 

 

ดาวเทียมแนคแซท 2 (KNACKSAT-2) เป็นโครงการดาวเทียมคิวบ์แซท (CubeSat) ขนาด 3U (30x10x 10 ซม.) พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นดาวเทียมที่มีรูปแบบเป็น Ride Sharing Platform หรือการแชร์พื้นที่ใช้สอยบนดาวเทียมร่วมกัน โดยดาวเทียม KNACKSAT-2 มีพื้นที่ในการบรรจุเพย์โหลด (Mission Payload) หรืออุปกรณ์เพื่อปฏิบัติภารกิจถึง 7 ระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศให้สามารถเข้าถึงอวกาศได้ง่ายขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

โดยเพย์โหลดทั้ง 7 ระบบนี้ เป็นโครงการความร่วมมือพัฒนาระหว่าง มจพ. กับหน่วยงานภายนอก 7 หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่  1. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 2. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  3. มหาวิทยาลัยพะเยา  4. Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย  5. University of Perpetual Help System Dalta (UPHSD) ประเทศฟิลิปปินส์   6. โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 7. ศูนย์วิจัยระบบราง มจพ. 

 

โดยแต่ละเพย์โหลดมีวัตถุประสงค์และภารกิจที่แตกต่างกันได้แก่  สาธิตการทำงานของ IoT gateway และภารกิจ Store and Forward บนอวกาศ  สาธิตการติดตามตำแหน่งและความเร็วของรถไฟไทยผ่านดาวเทียม  ทดสอบการถ่ายภาพความละเอียดสูงจากอวกาศ  ทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันรังสีจากอวกาศที่ส่งผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ Commercial off-the-shelf ในอวกาศ

               

ดาวเทียม KNACKSAT-2 เป็นหนึ่งความสำเร็จจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ซึ่งนอกจากภาคการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแล้ว KNACKSAT-2 ยังพัฒนาเพื่อสร้างตัวอย่างการใช้งานเชิงธุรกิจ ซึ่งได้รับการจัดสรรทุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และมีบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้ร่วมทุนในการวิจัยและพัฒนาระบบ IoT โดยแบ่งเป็น 2 เพย์โหลด คือสาธิตการทำงานของ IoT gateway และภารกิจ Store and Forward บนอวกาศ เพื่อ สามารถรับสัญญาณ LoRa จากสถานีบนโลกได้

             

มจพ. มีกำหนดการนำดาวเทียม KNACKSAT-2 ออกจากประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำส่งเข้าสู่วงโคจรจากสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ช่วงต้นปี 2567 โดยความร่วมมือระหว่าง มจพ. บริษัท NBSPACE มหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology (KYUTECH) และ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)

 

ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

 

หน้าแรก » การศึกษา