วันพุธ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 21:36 น.

การศึกษา

“สุรศักดิ์” เปิดงาน “ปั้นฝันด้วยพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพสู่ฐานอนาคตที่มั่นคง ระยะ 3”

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, 17.19 น.

“รมช.สุรศักดิ์” เปิดงาน “ปั้นฝันด้วยพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพสู่ฐานอนาคตที่มั่นคง ระยะ 3” เผยนักเรียนเลือกต่อสายอาชีพเพิ่ม 50 % เปิดโอกาสได้เรียนตามความถนัด-สนใจ สอดคล้องนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน "ปั้นฝันด้วยพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพสู่ฐานอนาคตที่มั่นคง ระยะที่ 3”  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค) โดยมี นายวิศรุต  ปู่เพ็ง ที่ปรึกษารมช.ศธ. นายประพัทธ์  รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมคณะมาด้วย และมี นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการ ศธ. นายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการภาค 13  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทั้ง 5 เขต  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

 นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปั้นฝันด้วยพหุปัญญาพัฒนาทักษะอาชีพ สู่ฐานอนาคตที่มั่นคง ระยะที่ 3 ในวันนี้ จากการรับฟังคำกล่าวรายงานทำให้ทราบว่าสถานศึกษาในพื้นที่ของ สพป.ขอนแก่น เขต 5 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนที่เรียนต่อสายอาชีพเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนสายอาชีพในปี 2565 เกินร้อยละ 50 มีการเชื่อมโยงหลักสูตรด้านอาชีพกับหน่วยงานอาชีวศึกษา ส่งเสริมศักยภาพให้แก่ผู้เรียน (Upskill) และส่งเสริมให้เกิดทักษะใหม่ด้านอาชีพ (Reskill) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่จะปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. ได้มอบนโยบายการศึกษาที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อสร้างคุณภาพให้กับผู้เรียน และสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ภายใต้แนวทาง จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ส่งเสริมการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคง  

"สิ่งที่ ศธ.ให้ความสำคัญและมุ่งหวัง คือ ผู้เรียน เมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำ มีการสร้างอาชีพที่มั่นคง ตอบสนองตลาดแรงงาน รวมทั้งตอบสนองทิศทางเศรษฐกิจประเทศ และเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ขอขอบคุณความร่วมมือของจีเทค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งขอชื่นชม สพป.ขอนแก่น เขต 5 ที่ได้ตระหนักถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และจัดโครงการดีๆนี้ขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้นำเสนอความรู้ที่สำคัญให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำความรู้กลับไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผมยินดีที่จะสนับสนุนการทำงานของทุกท่าน ที่สำคัญขอเป็นกำลังใจให้กับลูก ๆ นักเรียนทุกคนในการพัฒนาตัวเองให้เต็มตามศักยภาพ และขอให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ" รมช.สุรศักดิ์  กล่าว
 

หน้าแรก » การศึกษา