วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 04:46 น.

บันเทิง

สธ.นำทัพศิลปินดารารับโล่วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

วันพุธ ที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 13.05 น.

สธ.นำทัพศิลปินดารารับโล่วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

                               

กระทรวงสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ "ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจิรญ" จาก พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายแพทย์ ธวัช สุนทราจารย์ รัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ทั้งนี้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับ พรีเซ็นเตอร์รณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ อาทิ มด-ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ, เอี๊ยง- สิทธา สภานุชาติ นักแสดงจาก ช่อง 8 รวมถึง ตี๋-วิวิศน์ บวรกีรติขจร,เอม- สาธิดา ปิ่นสินชัยฯลฯโดยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ